Predstavljanje istraživačkog projekta u sklopu Festivala povijesti “Kliofest 2016.”

Dana 12. svibnja 2016. dr. sc. Robert Skenderović je u sklopu Festivala povijesti “Kliofest 2016.” u svojstvu voditelja projekta predstavio istraživački projekt “Od prašuma do oranica”, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Zapis na YouTubeu o predstavljanju projekta u sklopu festivala Kliofest 2016.