O projektu

Šume predstavljaju jedno od najvažnijih prirodnih bogatstava Slavonije. Zadatak je projekta utvrditi razmjere čovjekova utjecaja na šume u razdoblju od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća, te utvrditi važnost i nužnost toga procesa za opću modernizaciju Slavonije, pogotovo u vrijeme izrazite industrijalizacije i urbanizacije u 19. stoljeću. Središnji cilj projekta je odgovoriti na pitanje koliki su šume stvarno bile kapital u gospodarskom smislu, tko je tim kapitalom raspolagao i kako je taj kapital ulagan u javno dobro, odnosno kako je pretvaran u društveni i kulturni kapital. Rezultati istraživanja pružit će cjelovit uvid u povijest antropizacije slavonskih šuma i nestanka velikih šumskih prostranstava.

Radi boljeg razumijevanje središnje teme u istraživanje će biti uključen i šumarski znanstvenici koji će istraživati biotehnološku dimenziju razvoja odnosa prema šumama, krčenju i održavanju. Organizacija radionice i znanstvenog skupa pružit će mogućnost razvoja međunarodne suradnje i mogućeg internacionalnog nastavka projekta, a suradnja sa šumarskim znanstvenicima otvara mogućnost pokretanja novih interdisciplinarnih istraživanja. Projekt će rezultirati s radionicom o povijesnim izvorima, znanstvenim skupom, zbornikom radova znanstvenog skupa, knjigom povijesnih izvora, knjigom grupe autora o odnosu eksploatacije šuma i modernizacije u Slavoniji, web stranicom s interaktivnom kartom eksploatacije šumskih kompleksa te nizom znanstvenih radova u domaćim i svjetskim publikacijama. Projekt ima potencijal povezivanja s lokalnim zajednicama, razvoja turističke ponude, diseminacije rezultat u suradnji s osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim institucijama, suradnje sa studijima povijesti i šumarstva kao i s nevladinim organizacijama koje se bave očuvanjem prirode.