Knjiga izvorne građe za povijest šuma

Druga knjiga ovog projekta oblikovana je kao knjiga povijesnih izvora korisnih za upoznavanje vrsta arhivske građe o povijesti šuma.

Cjeloviti tekst knjige povijesnih izvora može se naći ovdje:

Izvori za povijest šuma SSB-prijelom_2