Knjiga izvorne građe za povijest šuma

Nakon organizacije radionice za povijesne izvore slijedit će uređivanje knjige povijesnih izvora, koja će sadržavati neke od najvažnijih izvora za povijest šuma (prvenstveno zakone o šumama) te izbor povijesnih izvora koji će korisnicima pomoći u upoznavanju s njihovom strukturom i podrijetlom radi lakšeg snalaženja u radu na arhivskoj građi.