Izlaganje projektnih istraživača na Znanstvenom skupu IUFRO u Freiburgu

Istraživanje suradnika na projektu “Od prašuma do oranica” Krunoslava Teslaka, Karla Beljana, Roberta Skenderovića i Milana Vrbanusa pod naslovom “Historical forest management approaches and their influence on forest resistance to current natural hazards – a case study in Croatian beech-fir stands” predstavljeno je na Znanstvenom skupu IUFRO, koje je organizirano u Freiburgu u Njemačkoj od 21. do 23. travnja 2016. godine. Više o tome na linku: http://riskanalysis-iufro.org//meetinginformation.html

U istraživanju se govori o povijesnom utjecaju gospodarenja šumama na njihovu današnju stabilnost. Istražene su današnje karakteristike šuma koje su kroz povijest bile gospodarene od strane različitih vlasnika (država, vlastelini, zemljišne zajednice, imovne općine). Iako se istraživanje prostorno odnosi na Gorski kotar, kroz ovo istraživanje stvoreni su preduvjeti i usavršena je metodologija praćenja stanja šuma kroz povijest bez obzira na lokaciju. Zbog toga će istraživanje poslužiti kao polazište za istraživanje povijesti šuma Slavonije.

Prezentacija sa znanstvenog skupa