Izlaganje Anđelka Vlašića na Međunarodnom osmanističkom kongresu u Turskoj

Dr. sc. Anđelko Vlašić, poslijedoktorand na projektu “Od prašuma do oranica”, sudjelovao je na Međunarodnom osmanističkom kongresu održanom na Sveučilištu Sakarya u gradu Adapazarı u Republici Turskoj od 14. do 17. listopada 2015. godine.

Centar za osmanistiku (OSAMER) Sveučilišta Sakarya organizirao je Međunarodni kongres od 14. do 17. listopada 2015. godine u Kulturnom i kongresnom centru Kampusa Esentepe Sveučilišta Sakarya u gradu Adapazarı u Republici Turskoj. Namjera organizatora Kongresa bila je okupiti osmaniste koji bi predstavili trenutačno stanje osmanističkih istraživanja i upoznali okupljene s novim pristupima na svome polju koji nadilaze uspostavljene i pretjerano tradicionalne historijske narative. Konferencija je održana na engleskom i turskom jeziku, a bila je sjajno organizirana s brojnim studentskim osobljem koje je nadgledalo tečno funkcioniranje čak osam simultanih sekcija u osam dvorana. Ukupno je održano 60 sekcija tijekom tri puna dana izlaganja.

Vlašić je održao prezentaciju pod naslovom “Changes in the size and use of forests of Slavonia during Ottoman rule”. Vlašić je govorio o promjenama koje su se dogodile u šumskom fondu Slavonije tijekom osmanske vladavine na tome području (1526.-1690.) i zaključio je da te promjene gotovo da nisu imale utjecaja na veličinu slavonskih šuma tijekom spomenutog razdoblja.